Homøopatisk vejledning

Hvad er homøopati?

I modsætning til ordinær medicin, der primært er symptombehandling, vil homøopatiske midler give signal til kroppen om at sætte en proces i gang for at helbrede sig selv.

Homøopati arbejder ud fra princippet: "Lignende helbreder lignende". Dette princip kendes også fra vaccinationer, hvor man forebygger man en alvorlig sygdom ved at påføre mennesker sygdommen i en let/fortyndet grad. Her snakker vi dog om langt stærkere fortyndinger. Homøopatisk medicin fremstilles ud fra stoffer fra mineral-, plante- og dyreriget. Stofferne udtrækkes eller åbnes ved hjælp af ganske særlige metoder. Herefter gennemgår de en speciel farmaceutisk proces, hvor de aktive stoffer fortyndes i flere omgange, indtil der til sidst kun er meget, meget lidt fysisk stof tilbage - eller slet intet. Den tyske læge og kemiker Hahnemann udviklede for ca. 200 år siden denne specielle fortyndingsmetode og kaldte den "at potensere" - at gøre stærkere. Vi siger at stoffet går fra en materiel tilstand til en dynamisk - ikke fysisk tilstand. På den måde kommer medicinen til at indeholde de dynamiske, ikke fysiske kræfter, som har skabt det pågældende stof. Man kunne ogsåsige, at det aktive stof går fra at være aktivt til at være aktiviserende.


Sagt med andre ord så leder man i naturen for at finde planter, metaller, mineraler, cellesalte mm., der giver samme symptomer, som dem, man har i sin sygdom. F.eks. kan man have snue, der giver rindende øjne og næse. I naturen vil et løg give samme symptomer. Denne egenskab bruger man så og man potenserer (fortynder) og behandler løget for derefter at bruge den information, der er i løget, til at få kroppen til at reagere mod - i dette tilfælde virus - uden at belaste lever og nyrer eller forstyrre andre processer i kroppen på anden vis.
Ofte virker midlerne øjeblikkeligt eller i løbet af få dage, mens andre med fordel kan anvendes forebyggende - f.eks. til at styrke immunforsvaret og derved blive bedre rustet mod influenza mm.

Homøopatien virker således ind på en finere måde - i ikke fysiske lag, hvor sygdommene ofte oprindeligt stammer fra. Derfor opleves den homøopatiske medicin som både mild og dybtgående.

Homøopatien er som nævnt 200 år gammel men har "holdt pause" som anvendt lægemiddel primært pga. penicillinens opfindelse, men er nu igen ved at vinde terræn. Dette skyldes at den traditionelle medicin nu står magtesløs over for nye multiresistente bakterier og en del kroniske lidelser, samtidig med at behandlingen meget ofte medfører betydelige negative bivirkninger, som store dele af befolkningerne ikke længere vil acceptere


De seneste opgørelser fra udlandet viser, at ca. 75% af alle tyske læger og 70% af alle franske læger jævnligt ordinerer homøopatiske lægemidler. For tiden er det næstmest solgte lægemiddel i Frankrig et homøopatisk lægemiddel. Det engelske kongehus er også stor tilhænger af homøopatien :)

CMS : Dynamoen