Qi Gong

Qi Gong

WuJigong
Chang San Feng, oprindelig grundlægger af Tai Chi 13-bevægelsen udviklede for 800 år siden en anden kort stilart, designet til oplysning i stedet for selvforsvar. Den blev givet i hemmelighed fra lærer til elev. Li Tong (106 år) gav den videre til Zhu Hui (tidl. Tai Chi Sværd Champion) som var den første som underviste offentlig.
Formen hed dengang Enlightenment Qi gong og hedder nu WuJigong og hører til familien "Medicinsk Qi gong"
Denne gamle taoistiske praksis vinder større og større udbredelse, da den rummer såvel meditativ fordybelse som aktivering af kroppens selv-helbredende kræfter
*Tao= kan oversættes med "vejen"). Tao betegner den evige kraft, der løber gennem alt i universet og i særlig grad den naturlige, kosmiske orden - den tilstand, hvor de to dualistiske kvaliteter yin og yang er i dynamisk harmonisk bevægelse.
Wuji Gong kobler symbolsk jord, himmel og menneske sammen. Den arbejder med energierne i alle retninger, i alle verdenshjørner og med de 5 elementer eller også kaldet de 5 bevægelser. Formen består af langsomme bevægelser udført meditativt I en cirkulær form og kobler symbolsk jord, himmel og menneske sammen.
I Wuji Gong er der fokus på yin og yang, meridianer og chakraer og energiarbejdet påvirker organerne, knogler, kirtelsystemer mv. Formen skaber balance og harmoni ligesom den styrker og healer på alle planer. Det er en meget kraftfuld måde at arbejde med energierne og sig selv på og mange oplever at deres liv transformeres hurtigt og positivt på rigtig mange områder og de mange krydsbevægelser stimulerer hjernen, der derved afbalanceres.
WuJi Gong er en træningsform der aktivt og bevidst fornyr kroppens livskraft og energi.
WuJii Gong bygger på samme medicinske og filosofiske tænkning som akupunktur, men med den forskel, at man med Qi Gong behandler sig selv og dermed sørger for at fylde sig selv op med energi (Qi).

En metode til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft. Qi Gong bygger på samme medicinske og filosofiske tænkning som akupunktur, dog med den forskel, at man med Qi Gong behandler sig selv og dermed sørger for at fylde sig selv op med energi (Qi).
Man har i WuJii Gong fokus på åndedræt, koordination og afslappethed.

At udføre formen, tager kun et kvarter, og har stor effekt på såvel sind som krop. Formen kan også udføres meditativt, og man opnår samme effekt ved dette.
無極功

Wuji Gong kan udføres af alle og gevinsterne ved daglig udførelse er:
* En bedre balance - såvel fysisk som psykisk
* Bedre fokus og balance
* Dæmper angst - pga. påvirkning af det parasympatiske nervesystem
* Regulerer blodtrykket og dæmper stress, angst og udbrændthed
* Letter kroniske smerter og skaber livsglæde og overskud
* Forbedrer nattesøvnen og hukommelsen
* Øger ilt-tilførelsen i kroppens celler og siges at være foryngendeWuji Gong - Qi Gong
Hvis du ønsker mere balance og helhed I dit liv er Wuji Gong et meget effektivt redskab. Bruger du bare 15 min. giver du dig selv en gave for livet. Wuji Gong skaber indre ro og større livsglæde, mere energi og overskud. Samtidig kan du opnå en dyb kontakt til dig selv og dit eget indre og styrket koncentrationsevne.
Sider du kan blive inspireret af:
WuJigong - Meditation i bevægelse
enlight-qigong.dk
find balancen med WuJi gong
Andrew Fretwells side
Michael Winn
Fb: WuJi Gong
Se en video, hvor Andrew Fretwell (my master teacher) laver Wuji Gong:
https://www.youtube.com/watch?v=GKDhdGuIiek&feature=player_detailpage
Undervisning på mine hold foregår på min adresse i små hold på max. 6 personer eller i andre og større lokaler Max. 12 personer - eller hos dig eller i din virksomhed efter aftale.

Se kursuskalender for planlagte kurser eller ring på 28557610 for yderligere information.


CMS : Dynamoen